replica Tag Heuer Golf Watch Replica replica reactor watches replica and bvlgari and watch fake rolex copy tag heuer aquaracer silver dial
Hírek : Úprava vody pre obyvateľstvo - rady - Nordland Víz és Uszodatechnika Kft. - Ipari és lakossági vízkezelés, uszodatechnika, szauna, jacuzzi, wellness
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Medencésmedencés kép2zuhanyzósvizes2

Úprava vody pre obyvateľstvo - rady


2009.04.30.
Úprava vody pre obyvateľstvo - rady
Všetok voda, ktorú používame, pochádza z dažďa, ktorý obsahuje pôvodne mäkkú vodu. Dažďová voda prenikajúca cez vzduch a povrchovú vrstvu hornín, sa dostáva do kontaktu s rôznorodými organickými a neorganickými látkami. Z jednotlivých minerálov vylúhuje kovové soli, ako napr. vápnik, horčík, železo atď., a na druhej strane sa znečisťuje živými organizmami, ktoré vo vode sa rozmnožia.

Kvalita vody

Všetok voda, ktorú používame, pochádza z dažďa, ktorý obsahuje pôvodne mäkkú vodu. Dažďová voda prenikajúca cez vzduch a povrchovú vrstvu hornín, sa dostáva do kontaktu s rôznorodými organickými a neorganickými látkami. Z jednotlivých minerálov vylúhuje kovové soli, ako napr. vápnik, horčík, železo atď., a na druhej strane sa znečisťuje živými organizmami, ktoré vo vode sa rozmnožia.

Prirodzenú surovú vodu preto pred použitím je potrebné uspôsobiť pomocou rôznych zariadení pre čistenie a úpravu vody. Tým pádom môžeme hovoriť a filtrácii vody, zmäkčení vody, odstraňovaní železa, denitrifikácii, pasterizovaní atď. Škody spôsobené nevhodnou kvalitou vody sú veľmi rôznorodé. Napriek tomu, že Vodárenské spoločnosti surovú vodu pred použitím filtrujú a upravujú, z opotrebovaných, nevyhovujúco udržiavaných potrubných sietí ku spotrebiteľom sa dostane veľa nečistôt, piesku, hrdze a usadenín.

V reklamách veľa počujeme o tvrdej vode a o vodnom kameni.

V Maďarsku skoro každá voda z vodovodu a zo studne v značnom množstve obsahuje vyššie spomenuté vylúhované soli. Túto vodu nazývajú tvrdou vodou, pretože minerály vylučujúce sa z vody spôsobujú tvrdé usadeniny vo vodovodnom systéme, vo vnútri domácich spotrebičov, zásobníkov, batérií a zavlažovacích systémov. Tieto veľmi tvrdé usadeniny nazývame vodným kameňom.

Tvrdá voda ohrozuje najmä vodovodné potrubie, je len otázkou času a od usadenín tlak vody sa zníži a celý potrubný systém sa zničí, upchá sa a celú sieť treba vymeniť. Vodný kameň sa nevylúhuje iba na vnútorných častiach rúr a batérií, ale aj na povrchu umývadiel a vaní, od čoho tieto stratia svoj lesk a zafarbia sa. Miešacie batérie sa často pokazia, sprchovacie ruže sa upchajú. Vrstva vodného kameňa tvrdá ako betón, pokryje vykurovacie hady teplovodných bojlerov, pračiek a umývačiek riadu, následkom čoho je potrebné viac času a väčšie množstvo energie k tomu, aby prestup tepla sa uskutočnil, účinnosť vykurovacích systémov sa zhorší. Na druhej strane ak vodný kameň usadený na stenu zásobníka horúcej vody praskne, zoskočí zo steny, horúca voda zasiahne relatívne studený povrch. Pre stenu zásobníka to znamená neúnosné zaťaženie a praskne, prederaví sa, bojler treba vymeniť, čo taktiež znamená značné náklady. Poškodenia spôsobené tvrdou vodou neobídu ani kávovary, kaderníctva, parné kotle, klimatizačné zariadenia, výmenníky tepla a iné zariadenia. Voda náklonná k disperzii vodného kameňa zároveň často spôsobuje aj koróziu a to znamená hrozbu pre celý vodovodný systém, ktorý je najcitlivejšou, najnákladnejšie opraviteľnou časťou celej budovy. Čím tvrdšia je voda, tým viac a tým hrubšia vrstva vodného kameňa sa vytvára, tým väčšie sú náklady na energiu a údržbu.

Čím tvrdšia je voda, tým väčšie množstvo pracieho prostriedku musíme použiť, aby sme dosiahli požadovaný čistiaci účinok, pretože v prípade tvrdej vody prací prostriedok musí najprv neutralizovať tvrdosť, a iba potom je schopný vyvíjať čistiaci efekt.

Používanie pracieho prostriedku, chemikálií na rozpúšťanie vodného kameňa v nadmernom množstve je škodlivé na životné prostredie a stojí veľa peňazí, preto je jednoduchším a lacnejším riešením, že nebojujeme s vodným kameňom už existujúcim, ale zabránime vzniku. Obrázok ukazuje percentuálny nárast zvýšenej spotreby energie
v závislosti od hrúbky usadenej vrstvy vodného kameňa.

Vysvetlenie k obrázku
Zvislá os: Zvýšená spotreba energie
Vodorovná os: Usadenina vodného kameňa v mm Aká úprava vody sa odporúča?

Neupravená voda môže pochádzať z vlastnej studne alebo mestskej, obecnej vodovodnej siete pitnej vody.

V prípade vlastnej studne pred užívaním bezpodmienečne, ale aj v prípade vodovodnej vody sa odporúča vyhotoviť analýz vody v miestnom laboratóriu Štátnej služby pre verejné zdravotníctvo a úradné lekárstvo /ÁNTSZ - Maďarsko/.

Analýza vody určí komponenty vody a rozhodne, či voda je vhodná na pitie alebo na iné použitie. Vykáže tie komponenty, napr. vysoký obsah mangánu, čpavku, nitrátu atď., ktoré sú škodlivé na zdravie, pred užitím, použitím tieto treba extrahovať z vody s rôznymi úpravami vody, alebo ich obsah treba znížiť pod hranicu dovolenej hodnoty.

Vodné filtre

Voda z vodovodu prichádza od vodárenských spoločností čistená a bez nečistôt. Napriek tomu, kým sa dostane k užívateľom, môžu preniknúť také cudzie látky, ako častice nečistôt, zrnká piesku, hrdza, vodný kameň, atď., a takisto látky ktoré ostali po inštalačných prácach. Inštalácia vodného filtra odstráni všetky také hrubozrnné a jemnozrnné látky, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môžu mať za následok funkčné poruchy. Preto v prvom rade na ochranu zdravia, vodovodnej siete v budove, zriaďovacích predmetov a batérií, je bezpodmienečne odôvodnená, a nová norma už predpisom povinne predkladá inštaláciu mechanického filtra. Filter chráni pred vniknutím hrdzavej vody vytvárajúcej sa v externej sieti pri prasknutí potrubia, údržbe, a od poškodzovania spôsobenej inou plávajúcou látkou nachádzajúcou sa vo vode.

Garančnou podmienkou všeobecne už používaných batérií s keramickou vložkou je inštalovaný filter. Z vyššie uvedených vyplýva, že filtre odstraňujúce mechanické nečistoty je potrebné zabudovať hneď na začiatok potrubnej siete, za vodomerom na také miesto, kde ich čistenie je ľahko riešiteľné. Existujú filtre v rôznych tvaroch a s rôznymi jemnosťami aj pre obyvateľstvo, aj pre priemyselné použitie, od jednoduchých filtrov s manuálnym čistením, s poloautomatickým čistením, až po filtre s plnoautomatizovaným čistením. Výber je závislý na peňaženke, ale odporúčame najmä filter s poloautomatickým čistením, ktorého údržba dlhodobo vyžaduje menej starostí.

Je podstatné, aby ste vykonali čistenie filtrov upchaných od nečistôt, lebo ináč tlak vody sa veľmi zníži, resp. môže aj zaniknúť.

Odstraňovanie organických látok a chlóru
Jedna časť živých organizmov nachádzajúcich sa vo vode má škodlivý účinok na zdravie. Jedným z druhov ochrany proti nim je centrálne chlórovanie pitnej vody prostredníctvom Vodárenskej spoločnosti. Pridaním chlóru značná časť mikroorganizmov pohynie, pre zabránenie opätovného vývinu chlór aplikujú v miernom nadbytku. Tento voľný chlór avšak zhoršuje senzorické vlastnosti vody /chuť a zápach od chlóru/ a podporuje vznik haloformných zlúčenín škodlivých na zdravie, preto ich odstránenie je bezpodmienečne odôvodnené.

Aktívny uhlíkový filter, ktorý je možné zabudovať na začiatok potrebnej siete za mechanickým filtrom, alebo na filtráciu vody používanej iba na pitie a varenie pod kuchynský drez, slúži na odstránenie organických látok z vody zhoršujúcich chuť a zápach. Prefiltruje zostatkové plávajúce látky s veľmi jemnou štruktúrou zrniek nachádzajúce sa vo vode, v plnej miere odstráni z vody obsah voľného aktívneho chlóru a haloformné zlúčeniny spôsobujúce rakovinu. Po inštalácii dostaneme zdravú, chutnú pitnú vodu s čistotou kryštálovej vody.Elektrické odstraňovače vodného kameňa
70 % obyvateľských, verejných a priemyselných používateľov nepotrebujú bezpodmienečne zmäkčenú vodu. Proti usádzaniu vodného kameňa, ako s korektným technickým riešením, sa môžeme brániť elektrickým odstraňovačom vodného kameňa.

Proti usádzaniu vodného kameňa, ako s korektným technickým riešením sa môžeme brániť elektrickým odstraňovačom vodného kameňa. Prístroj AQUA je elektrické vysokofrekvenčné zariadenie na úpravu vody, ktoré medzi kovovým putom namontovaným na vonkajší povrch rúry s rázvorom od seba 12 cm, so silným pulzujúcim silovým polom zrýchľuje kovové ióny nachádzajúce sa vo vode. Zrýchlené kovové ióny rozbombardujú vápnikové kryštáliky nachádzajúce sa vo vode a pretvárajú ich takým spôsobom, že tie stratia svoju schopnosť usadenia na stenu potrubia a vzájomného spojenia, s tečúcou vodou sa vyplavia do odtoku.

AQUA je aplikovateľná v každom teplotnom rozsahu, kde voda je ešte v kvapalnom stave. Do daného prietokového prierezu a akčného rádiusu, do tvrdosti vody v hodnote 20 – 25 nemeckého stupňa tvrdosti upravuje celé pretekajúce množstvo vody s výbornou účinnosťou, nezávisle od tlaku vody. Kyselina uhličitá nachádzajúca sa v upravenej vode po rozpade v minimálnom množstve, a ktorú už nie je možné cítiť na chuti upravenej vody, postupne rozpustí aj už existujúce usadeniny vodného kameňa zo stien potrubia, zo zariadení na prípravu teplej vody, kotlov atď., čiže z každého povrchu, s ktorou upravená voda je priebežne v kontakte. Rýchlosť procesu uvoľňovania závisí od toho, že v systéme sa nachádzajúca usadenina vodného kameňa je ako stará a hrubá. Vyčistenie starého, vodným kameňom silne zaneseného systému môže trvať aj viac ako 8 – 10 mesiacov. Rýchlosť čistiaceho procesu by bolo možné zvýšiť továrenským nastavením súčasnej účinnosti prístroja, ale vtedy by už existovalo ohrozenie vzniku korózie a zmeny chute vody spôsobenej zvýšenou produkciou kyseliny uhličitej. Ako to z vyššie uvedených vyplýva, ani uhličitan vápenatý, ani kyslý uhličitan vápenatý nemá stálu stabilnú štruktúru, ale v obehu prírody priebežne sa transformujú do formácií solí alebo uhličitanov.

To znamená, že uhličitan vápenatý nachádzajúci sa v upravenej vode, ktorý vplyvom prístroja AQUA úplne sa pretransformoval, po uplynutí 2 – 3 dní postupne sa zemní na kyslý uhličitan vápenatý a opäť vytvorí usadeniny. Voda upravená elektrickým odstraňovačom vodného kameňa teda na dlhšie uskladnenie, napr. pre akvaristiku nie je vhodná. V prípade plavárenskej techniky zariadenie AQUA je potrebné inštalovať na cirkulačný okruh. Elektrické odstraňovače vodného kameňa nezmäkčujú vodu, iba zabraňujú tvorbe vodného kameňa udržiavaním solí schopné usadzovania vo forme plávajúcich látok počas úpravy. Prístroj teda nie je zmäkčovač, ale napriek tomu voda je mäkšia na dotyk, podľa skúseností pre pranie je potrebné asi o 15 % menej pracieho prášku, netreba používať drahé a životné prostredie znečisťujúce prísady na zmäkčenie vody. Prístroj je v plnej miere ekologický, neaplikuje chemické látky, nespôsobuje chemické zmeny vo vode. Voda svoju pôvodnú chuť, vôňu a farbu udrží aj po úprave. Užitočné minerálne látky nachádzajúce sa vo vode ostanú nezmenené. Prístroje dovážame zo Švédska, ktoré má veľké skúsenosti a tradície v oblasti ochrany životného prostredia - úspory energie. Tuzemské povoľovania a nostrifikácia zariadení zo strany Obchodného ústavu pre kontrolu kvality /KERMI/, Maďarského elektrotechnického kontrolného ústavu /MEEI/, Štátneho vedeckého ústavu pre výživu a stravovanie /OÉTI/ bolo uskutočnené. Pri vyhodnotení funkčnosti elektrických odstraňovačov vodného kameňa je potrebné zvážiť nasledovné: Neexistuje taká technológia, ktorá problém s vápnikom existujúci pri tvrdej vode, by bola schopná vyriešiť na 100 % bez dávkovanie chemikálií. Z uvedených vyplýva, že v plnej miere nie je možné zabrániť usádzaniu, z takto upravenej vyšpľachujúcej vody po vysušení môžu mikroskopické soli na dlaždiciach a iných miestach spôsobiť vápnité škvrny, ale tie sa už nevedia tak ľahko a silne - ako pred úpravou - prilepiť, poutieraním sú ľahko odstrániteľné.

Sortiment výrobkov AQUA

Rozmerová séria našich predávaných AQUA zariadení existuje medzi veľkostnými hranicami od AQUA 1000 pre byty, AQUA 2000 pre rodinné domy, až po AQUA 3000 resp. AQUA 5000 pre veľkopriemyselných užívateľov vody, pre bytové domy a hotely. Popis montáže: Pre dosiahnutie najlepšieho účinku je účelné nainštalovať prístroj AQUA ihneď za vodomerom, takýmto spôsobom chráni celý systém. Prístroj sa môže namontovať na potrubie z akéhokoľvek kovu alebo z umelej hmoty. Prístroj AQUA je elektronika vyliata umelou živicou, pohyblivú súčiastku neobsahuje, dozor a údržbu nevyžaduje. Jeho prevádzka je spoľahlivá a bezpečná. Montáž je uskutočnená bez narušenia vodovodu, na jeho vonkajší povrch, realizácia je jednoduchá a rýchla, nevyžaduje odbornosť. Pre montáž je potrebné voľné potrubie v dĺžke asi 20 cm, pozícia potrubia môže byť vodorovná alebo zvislá. Do balíka jednotky prístroja patria putá AWAB dvoch rôznych rozmerov, a tým prístroj je možné pripojiť k rôznym rúram v rozmedzí prierezu potrubia 1” – 2”.

Všetky príslušenstvá potrebné k montáži sú k dispozícii v balíku jednotky. Prístroj AQUA 2000 svoj plný účinok vynaloží do prierezu 2”, do prietokového množstva vody 50 litrov / min., nad hodnotou prierezu potrubia 2” vodovod je potrebné rozdeliť a adekvátne rozdeleniu treba aplikovať viac prístrojov.

AQUA uvoľní už usadený vodný kameň v potrubiach a pri tesneniach. Tesnenia často poškodené pri usadeninách treba vymeniť, kvapkajúce kohútiky a záchodové nádrže je potrebné opraviť. Na začiatku obdobia po inštalácii filtre nachádzajúce sa na konci kohútika môže uvoľnený vodný kameň upchať, tieto v prípade potreby vyčistime tečúcou vodou.

Pre bytové domy s viacerými bytmi stačí inštalácia 1 ks prístroja AQUA 2000 po 4 bytoch, na každú prípojku vody.

Ionexové zmäkčovače vody

Na tie oblasti priemyslu, kde použitie zmäkčenej vody je potrebné technologicky, a takisto pri obyvateľskej spotrebe, kde je potrebné zabezpečiť prípravu úžitkovej teplej vody, napájacej vody kotla, vody v bazéne atď. s vyššou úrovňou požiadaviek a s vyššou úžitkovou hodnotou, tam odporúčame naše zariadenia na zmäkčenie vody. Naše zmäkčovače majú cyklickú alebo priebežnú prevádzku, majú kapacitu rôznej veľkosti prispôsobujúc sa k požiadavkám. Prístroje sú programovateľné, majú automatizovanú činnosť, nevyžadujú dozor a dennú údržbu.

Účinky tvrdej vody

Tvrdá voda a ňou spôsobené vylučovanie vodného kameňa zvyšujú u zariadení náklady na prevádzku. Vodný kameň sa nevylúhuje iba na vnútorných častiach rúr a batérií, ale aj na povrchu umývadiel a vaní, od čoho tieto stratia svoj lesk. Miešacie batérie sa často pokazia, sprchovacie ruže sa upchajú.

Tvrdá voda ohrozuje najmä vodovodné potrubie, je len otázkou času, a od usadenín tlak vody sa zníži a celý potrubný systém sa zničí, upchá sa a celú sieť treba vymeniť. V kuchyni zeleninu nie je možné variť vhodne, doba varenia je dlhšia. Dýzy umývačiek sa upchajú a nádoby nebudú dokonale čisté. Tvrdá voda vytvorí na povrchu porcelánových, umelohmotných a sklenených nádob esteticky nevýhodné škvrny, budú matné. Doba a energia vynaložená na čistenie sa mimoriadne zvýši.

Výhody mäkkej vody

Pri používaní mäkkej vody technické zariadenia budov a stroje domácností ochránime pred skorým zničením. Vyhneme sa plytvaniu energiou a zároveň aj pre užívateľa poskytujeme čo najvyššie pohodlie napríklad s tým, že mäkká voda na dlažbe, zriaďovacích predmetoch atď. sa vysuší bez škvŕn.

V práčovni, pri domácej pračke sa objaví 50 %-ná úspora pracieho prostriedku, pranie v mäkkej vode šetrne sa správa k odevom, na dotyk budú jemnejšie, ich životnosť bude dlhšia. Z kávovarov netreba pravidelne odstraňovať vodný kameň, chuť kávy bude lahodnejšia, pretože mäkká voda ešte viac vylúhuje olejové aromatické látky. Pri kúpaní sa mäkká voda nevysušuje kožu, vlasy budú hodvábne na dotyk.

Vyhovujúca kvalita vody ovplyvňuje investičné hospodárstvo bytov, hotelov a všetkých iných pohostinných a priemyselných jednotiek merateľným spôsobom, nehovoriac o spokojnosti hostí, veď nezabúdajme, že nespokojný hosť kritiku nepovie na mieste, ale v kruhu svojich priateľov a známych.

Činnosť zmäkčovača vody

Proces regenerácie
Zmäkčovanie vody je najúčinnejším spôsobom ochrany proti vodnému kameňu, keď z vody odstránime „tvrdé“ soli schopné usadzovať sa, a nahradíme ich „mäkkými“ soľami, ktoré nevytvárajú usadeniny. To je tzv. ionexový postup, základ funkčnosti zmäkčovačov vody.

Tvrdá voda prúdi cez živicu s katiónovou výmenou naplnenú do tlakuvzdorného stĺpa z umelej hmoty. Živica extrahuje z vody ióny vápnika a horčíka a nahradí ich iónmi sodíka. Ak živica sa vyčerpá, nevie pripravovať viac mäkkej vody, je potrebné ju premyť roztokom soli veľkej čistoty, regenerovať ju. Počas regenerácie soľný roztok prúdi cez živicový stĺp, ióny spôsobujúce tvrdosť sa vymyjú a zo soľného roztoku usádzania neschopný sodík sa opätovne dostane do živice. Vymyté ióny spolu s roztokom soli sa odplavia do odpadovej vody. Počas regenerácie prístroj viackrát prečistí živicu aj s čistou vodou, aby voda na užívanie ani náhodou nemala slanú chuť.

Kapacita prístroja znamená to, že živica s iónovou výmenou v stĺpe koľko litrov zmäkčenej vody je schopná pripraviť do vyčerpania. Spotrebu vopred vypočítateľného množstva mäkkej vody meria prístroj a automaticky spúšťa regeneráciu, čo je možné opakovať veľmi veľa krát. Zmäkčovače vody okrem naplnenia soľnej pastily potrebnej k regenerácii a postačujúcej na viac týždňov, sú automatizované, ich prevádzka je ekonomická a ekologická, nevyžadujú odbornú kvalifikáciu.

Produktový sortiment zmäkčovačov vody

Existujú jednostĺpové zariadenia s cyklickou prevádzkou, kde počas regenerácie, ktorá sa uskutočňuje v noci a trvá 1 – 2 hodín, nie je produkcia mäkkej vody. V dvojstĺpových zariadeniach s priebežnou prevádzkou jeden stĺp sa regeneruje, druhý produkuje mäkkú vodu a striedaním toho vždy je mäkká voda k dispozícii. Riadiaca automatika zmäkčovača vody, podľa jej funkčnosti existujú množstvom riadené zariadenia, v ktorých regenerácia hospodárne je uskutočnená iba vtedy, ak zabudovaný vodomer signalizuje vyčerpanie kapacity. Pri časovo riadených zariadeniach čas regenerácie je možné naprogramovať, ale to je nezávislé od množstva spotrebovanej mäkkej vody. Aplikácia je hospodárna iba v prípade stálej spotrebe vody so známym množstvom.

Zariadenie pre odstraňovanie železa, mangánu, čpavku a nitrátu
Voda z vodovodu od vodárenských spoločností, odhliadnuc od malého počtu výnimiek, prichádza čistená a bez železa, mangánu, čpavku a nitrátu. Na tieto problémy narážame obvykle v prípade vody z vlastnej studne. Jedným z istých znakov vysokého obsahu železa vo vode je kovová chuť a ťažko odstrániteľné hnedé sfarbenie, škaredé na sanitárnych zariadeniach. Na odstránenie železa a vyššie uvedených nečistôt je možné navrhovať rôzne technické riešenia iba so spoznaním konkrétnych údajov určených v protokole analýzy vody.

Domáce zariadenia na čistenie pitnej vody na princípe osmózy

Čistič vody fungujúci na princípe opačnej osmózy v jednom kroku odstráni vírusy, baktérie, chemikálie, a filtruje aj rádioaktívne častice. Filtrácia s jednoduchým prietokovým systémom odstráni iba časť škodlivých látok. Pri prevarení žiaľ iba baktérie sú zničené, vírusy a chemické látky, ťažké kovy zostanú vo vode. Chlórovanie dezinfikuje vodu, ale jeho vplyv na ľudský organizmus je veľmi škodlivý a voda bude mať nepríjemnú chuť a zápach. Rozmer baktérií je 1 mikrón, rozmer vírusov je 0,02 mikrónov, rozmer otvoru filtra s opačnou osmózou: 0,0001 mikrónov. Čistič vody fungujúci s opačnou osmózou je možné považovať za taký filter, kde baktérie sú 1000 krát, vírusy 10 krát väčšie, ako jeho otvory. Osmózový filter je samočistiaci, nehromadia sa nečistoty, ako v prípade filtra s prietokovým systémom.

Výhody čističa vody fungujúceho na princípe opačnej osmózy

Vlastnosti pitnej vody pripravenej metódou opačnej osmózy:

• Pitná voda so stálou kvalitou je k dispozícii aj v prípade poruchy alebo náhodného znečistenia vodovodného systému.
• Čistá čerstvá pitná voda je k dispozícii vždy vo vhodnom množstve.
• Neobsahuje baktérie, vírusy, chlór, chemické látky, chemikálie, priemyselné nečistoty, ťažké kovy, toxické alebo karcinogénne látky.
• Z čistej vody je možné pripraviť číru ľadovú kocku.
• Zlepšuje chuť nápojov a jedál.
• Pomáha osobám držiace diétu dodržať predpísanú stravu. Napr. táto voda je veľmi vhodná na liečbu osôb s chorobou vysokého krvného tlaku, ktorí musia držať diétu chudobnú na sodík.
• Je ideálna pre žehličky, kávovary, čajníky.
• Upozornenie: Treba sa postarať o nahradenie adekvátnych minerálnych látok.

Webáruház

Kosár

Az Ön kosara üres!

Információk

Vásárlási és szállítási feltételek
Keresés

Felhasználóinknak

Kérdése van? Írjon nekünk!

Facebook

Galéria

Kereső

Nordland Lady's Wellness

Nordland Lady's Wellness